[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Slotte, Peter') results in 20 hits


1. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Denotationsbyte i ortnamn : rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9-11 oktober 1986 / red. av Peter Slotte. - Uppsala : NORNA-förl., 1988. - 146 s. - (NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 37).
ISBN 91-7276-035-4
UDC 801.311/.313(48)
2. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Rak-namnen längs Kronoby å / Peter Slotte.
- In: Vasabladet 12.11.1988

3. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  De åländska bebyggelsenamnen / Peter Slotte.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 55-66. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
4. Slotte, Peter / Institutionen för biokemi och farmaci
  Cholesterol accumulation in aortic smooth muscle cells exposed to low density lipoproteins : contribution of free cholesterol transfer / J Peter Slotte.
- In: Arteriosclerosis, ISSN 0276-5047, 8 (1988) s. 750-758.

5. Slotte, Peter / Institutionen för biokemi och farmaci
  Depletion of plasma membrane sphingomyelin rapidly alters the distribution of cholesterol between the plasma membrane and intracellular membranes of cultured fibroplasts / J Peter Slotte.
- In: Biochemical journal, ISSN 0006-2936, 250 (1988) s. 653-658.

6. Slotte, Peter / Institutionen för biokemi och farmaci
  Effects of sphingomyelin depletion on cholesterol redistribution in cultured fibroblasts / Peter Slotte.
- In: Lipid flow : FEBS advaced course, March 6-12, 1988, Hotel Norica, Maria Alm, Austria

7. Slotte, Peter / Institutionen för biokemi och farmaci
  Effects of sphingomyelin depletion on intracellular cholesterol movement in type c Nieman-Pick fibroblasts / J. Peter Slotte.
- In: 29th international conference on the biochemistry of lipids, Tokyo, Japan, September 19-22, 1988, 1988, s. 64.

8. Slotte, Peter / Institutionen för biokemi och farmaci
  Fatty acid specificity of the lysosomal acid cholesteryl esterase in intact human arteial smooth muscle cells / J. Peter Slotte.
- In: Biochimica et biophysica acta, ISSN 0006-3002, 958 (1988) s. 308-312.

9. Slotte, Peter / Institutionen för biokemi och farmaci
  The role of HDL apoproteins in selective transport of excess intracellular cholesterol from cells / J.F. Oram...et al.
- In: 8th international symposium on atherosclerosis, October 9-13, 1988 : workshop sessions : abstracts. - Roma : CIC Ediziono Internationali, 1988, s. 28.

10. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ortnamnsforskning på villovägar / Peter Slotte.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 266-277.

11. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Finlandssvenska dialekter / Peter Slotte.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 6. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1991, s. 293.
ISBN 91-7024-619-X
12. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Dialektordböcker. Sveriges dialekter : rec. av Ordbok över Sveriges dialekter. Häfte 1 / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1992) 4, s. 18-19.

13. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ny norsk-svensk ordbok : /rec. av Norstedts norsk-svenska ordbok/ / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1992) 2, s. 16-17.

14. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Svenska dialekter och svensk dialektforskning i Finland / Peter Slotte.
- In: Årsberetning 1990-1991 / Selskab for nordisk filologi, ISSN 0108-822X, s. 52-63 .

15. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Allsköns makt / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) 4, s. 18-20.

16. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ny norsk-svensk ordbok : / Peter Slotte .
- In: Nordisk kontakt, ISSN 0302-2447, (1993) 9, s. 90-91.

17. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ortnamnsproblem i våra bygder / Peter Slotte.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 18-36.

18. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Personnamn i tiden : / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) 3, s. 20-22.

19. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  [Rev. of] Staffan Wiklund, Våtmarksord i lulemålen / Peter Slotte.
- In: Namn och bygd, ISSN 0077-2704, 81 (1993) s. 198-201.

20. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Vägvisare till hundraåriga SAOB : / Peter Slotte.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1993) 1, s. 19-22.