[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Smedjebacka, Henrik') results in 3 hits


1. Smedjebacka, Henrik / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Avartuva lähetys / Henrik Smedjebacka. - /Hki/ : Kirjapaja, 1988. - 114 s. - (Lähetys tänään, ISSN 0786-177X ; 1).
ISBN 951-621-856-3
UDC 26
2. Smedjebacka, Henrik / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Vidgade missionsvyer / Henrik Smedjebacka. - Helsingfors : Församlingsförbundet , 1990. - 78 s.
ISBN 951-550-407-4
UDC 266.1, 26
3. Smedjebacka, Henrik / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkliga enhetssträvanden i Östafrika / Henrik Smedjebacka.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 277-294.
ISBN 952-9616-10-4