[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sorvari, Vesa') results in 8 hits


1. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Experimentella tekniker för karakterisering av biomassors pyrolysegenskaper / Vesa Sorvari. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 70 s. : diagr., tab., bil. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1993, 5). Diplomarbete i organisk kemi utfört inom Förbränningskemiska forskargruppen vid Åbo Akademi under ledning av docenterna Mikko Hupa och Rainer Backman.
ISBN 951-650-246-6
2. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Pressurized pyrolysis and gasification studies of biomasses / Kevin J. Whitty...et al. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 9 s. : diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1993, 7).
ISBN 951-650-250-4
3. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Pyrolysis of kraft black liquor in a pressurized grid heater / Vesa Sorvari...[et al.]. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - 16 s. : ill., diagr., tab. - (Report / Åbo Akademi. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1994, 11).
ISBN 951-650-460-4
4. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Laboratory studies on pressurized pyrolysis of kraft pulping spent liquors / Vesa Sorvari. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - Var.pag : ill., tab., diagr. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 12). Lic.avh.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-870-7
5. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Liquor-to-liquor differences : sodium release during pressurised pyrolysis of black liquor / V. Sorvari...[et al.].
- In: Nordic pulp & paper research journal, ISSN 0283-2631, (1996) 4, s. 273-286.

6. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Pyrolysis of black liquor in a pressurized free-fall reactor and in a pressurized grid heater / Vesa Sorvari...[et al.]. - Åbo : Åbo Akademi, 1996. - 13 s. : ill., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1996, 11).
ISBN 951-650-869-3
7. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Morphological studies of black liquor char during formation and conversion / K. J. Whitty ... [et al.].
- In: Finnish-Swedish Flame Days 1996 : 3-4 September 1996, Naantali Spa Hotel, Naantali, Finland / org. by the Finnish and Swedish National Committees of the International Flame Research Foundation. - [Naantali] : IFRF, 1996, s. [Opag.]. Sammanl. 12 s. Ringpärm.

8. Sorvari, Vesa / Förbränningskemiska forskargruppen
  Pyrolysis of black liquor in a pressurized free-fall reactor and in a pressurized grid heater / V. Sorvari ... [et al.].
- In: Finnish-Swedish Flame Days 1996 : 3-4 September 1996, Naantali Spa Hotel, Naantali, Finland / org. by the Finnish and Swedish National Committees of the International Flame Research Foundation. - [Naantali] : IFRF, 1996, s. [Opag.]. Sammanl. 13 s. Ringpärm.