[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ståhlberg, Krister') results in 78 hits


1. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finlandia / Krister Ståhlberg.
- In: Le relazioni fra amministrazione e partiti : volume secondo : Giuffre editore, 1988, s. 1957-2005.

2. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den finländska stödpolitiken för lokalt näringsliv / Krister Ståhlberg.
- In: NordRefo, ISSN 0356-3669, (1988) 4, s. 82-99.

3. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Funderingar kring den regionala högskolepolitiken / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 231-238.

4. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Krig i Norden / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 431-437.

5. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kring den politiska bilden / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 297-309.

6. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Om det politiska ledarskapets problem / Krister Ståhlberg.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1988) 4, s. 359-69.

7. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Poliittisen kuvan vaihelta / Krister Ståhlberg.
- In: Valokuvauksen vuosikirja 1988 / Päätoim. Ritva Keski-Korhonen. - Hki : Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1988, s. 8-17. Artikeln även på svenska och engelska.
ISBN 951-9086-32-3
8. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Politikermakt eller teknokrati / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 1-12.

9. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Public opinion in Finnish foreign policy / Krister Ståhlberg.
- In: Yearbook of Finnish foreign policy / Jarmo Virmavirta, ed.-in-chief. - Hfors : Finnish Institute of International Affairs, 1988, s. 17-25. - (Yearbook/Finnish Institute of Foreign Policy, ISSN 0355-0079 ; 15).
ISBN 951-769-021-5
10. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den rostiga järnridån / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 349-353.

11. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Universitetsfrågan / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 147-152.

12. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  De betrodda : förtroendevalda i de åboländska kommunerna / Stefan Sjöblom, Claus Stolpe, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 39 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 280, 2).
ISBN 951-649-551-6
UDC 351/354, 328:352(480.2), 342.53:352(480.2)
13. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Centerns utmaning / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 10, s. 583-585.

14. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Decentralisering av förvaltningen : ett diskussionsinlägg / Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 16 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 293, 5).
ISBN 951-649-621-0
UDC 351/354
15. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den finländska paradoxen / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7, s. 377-387.

16. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finnish neutrality and public opinion / Krister Ståhlberg.
- In: Between the blocks : problems and prospects for Europe's neutral and nonaligned states / Joseph Krugel, Michael Haltzel (eds.). - Cambridge : Cambridge University press, 1989, s. 241-262. - (Woodrow Wilson Center Serie).
ISBN 0-521-37558-4
17. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Framgångens fördelning / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 165-167.

18. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  En livskris' bekännelser / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 297-300.

19. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Länets rådgivare : sidoorganen vid länsstyrelsen för Åbo och Björneborgs län mot bakgrunden av länsdelegationsreformen / av Marianne Pekola, Sari Pikkala, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning , 1989. - 95 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 277, 1). Utg. på finska: Neuvonantajat. Occasional papers 8/1989, Turun Yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos.
ISBN 951-649-542-7
UDC 351/354
20. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Maktens nätverk / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 8-9, s. 522-524.

21. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den mångformiga förvaltningspolitiken / Krister Ståhlberg.
- In: Hallinon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1989) s. 79-87.

22. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  När friheten gryr : utgångsläget i frikommunen Ekenäs / av Krister Ståhlberg och Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 100 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 294).
ISBN 951-649-627-X
23. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Offentlig näringspolitik och ny företagsamhet / Krister Ståhlberg, Ole Ehrstedt .
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1989) 1, s. 36-49.

24. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Poliittisen ohjauksen vaikeus kunnassa / Krister Ståhlberg.
- In: Uusiutuva luottamushenkilötyö : kunnallisen itsehallinnon edellytys - konferenssi 4.-5.1989 : Hyvinkää, Rantasipi Sveitsi. - Tuusula : Kunnallisopisto, 1989, s. 26-36.
ISBN 952-90111-2-1
25. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Politics and administration in Finland / Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 56 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 276).
ISBN 951-649-541-9
UDC 321, 329, 35(480)
26. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  The professionalization of Finnish local politics : findings from two pilot studies / by Voitto Helander, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Academy. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 25 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 279, 1).
ISBN 951-649-546-X
UDC 351/354, 35(480)
27. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  The pursuit of an administrative policy : a survey of Finnish governmental commissions of administration 1975-1987 / Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 23 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 292, 4).
ISBN 951-649-620-2
UDC 351/354
28. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Styrningsstrategier i utvecklandet av finländsk förvaltning / Krister Ståhlberg & Stefan Sjöblom.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 130-157.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
29. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Till politikens försvar / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 309-319.

30. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Vapaakunta ja kunnallinen kansanvalta / Krister Ståhlberg.
- In: Vapaakuntakokeilu ja kunnallinen kansanvalta / julk.: Sisäasiainministeriö. Itsehallintoprojekti. - Hki : Valtion painatuskeskus jakaja, 1989, s. 32-37. - (Itsehallintoprojektin julkaisuja, ISSN 0786-8138 ; 1989, 5).
ISBN 951-861-677-9
UDC 351/354
31. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finnish local government in the postwar period : the development of the state - local relationship and the free - commune experiment / Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1990. - 62 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 2).
ISBN 951-649-714-4
UDC 352
32. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Synpunkter på europeisk integration och nordisk regionalpolitik / Krister Ståhlberg.
- In: Nordrefo, ISSN 0356-3669, (1990) 2, s. 73-84.

33. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Elitstruktur och utrikespolitisk aktivitet i riksdagen 1959-1983 / Krister Ståhlberg.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 164-187.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
34. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Synpunkter på byråkratisk etik / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 7, s. 275-287.

35. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den professionalistiska förvaltningspolitiken / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 7, s. 353-365.

36. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den offentliga näringspolitiken i lokal belysning / Krister Ståhlberg, Ole Ehrstedt.
- In: Nordrefo, ISSN 0356-3669, (1990) 5, s. 227-249.

37. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Situation, tolkning och handling : ett försök till empiriska iakttagelser kring rationaliteten i finländsk frikommunpolitik / Krister Ståhlberg.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1990) 4, s. 304-319.

38. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kommunerna i förändring / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 7, s. 421-433.

39. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Staten, kommunen och den enskilde / Krister Ståhlberg.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 18 (1990) 4, s. 318-326.

40. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Inledning / Krister Ståhlberg.
- In: Frikommuner ur teoretiska perspektiv / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 1-6. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 321).
ISBN 951-649-805-1
UDC 352, 352
41. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Frikommunerna i ett kontingensteoretiskt perspektiv / Krister Ståhlberg.
- In: Frikommuner ur teoretiska perspektiv / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 30-61. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 321).
ISBN 951-649-805-1
UDC 352, 352
42. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den europeiska integrationen och utrikesförvaltningen / Krister Ståhlberg.
- In: Neurå Kawaku kålegat / /utg. av/ Kavaku 20. Utrikesministeriet (1991) s. 4, 15.

43. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finlands gömda roll i Europa / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 7-8, s. 430-433.

44. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Inför EG-beslutet / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 10, s. 509-513.

45. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Inför Europa / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 1-5.

46. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kohti markkinaperusteisia kunnallisia palveluja / Krister Ståhlberg.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 1, s. 524-535.

47. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kring en finlandssvensk strategi för 90-talet / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 9, s. 443-453.

48. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kunnallishallinon haasteet / Krister Ståhlberg.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 2, s. 182-192.

49. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Med lokaltåg till Europa / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 5, s. 292-294.

50. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Planeringens valse trist eller 60-talisternas revansch / Krister Ståhlberg.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1991) 1, s. 83-92.

[Next]