[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ståhlström, Axel') results in 2 hits


1. Ståhlström, Axel / Institutionen för oorganisk kemi
  Determination of contents and origin of sulfur and heavy metals in stream sediments from the Isojoki river, S. Finland / Leo Harju.../et al/..
- In: Second international symposium on environmental geochemistry, 16-19 September 1991, Uppsala, Sweden : abstracts / (ed. O. Selinius). - Uppsala : Sveriges geologiska undersökning, 1991, - (Sveriges geologiska undersökning. Rapporter och meddelanden ; nr 69).

2. Ståhlström, Axel / Institutionen för oorganisk kemi
  Laborationer i organisk kemi : 6658.2 / Berndt Södergård, Egon Nordström, Axel Ståhlström. - Åbo : Åbo akademi. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen för organisk kemi, 1992. - 33 bl. : ill. Läromedel i kompendieform.