[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Stolpe, Lisen') results in 3 hits


1. Stolpe, Lisen / Institutionen för lärarutbildning
  Läsinlärning i ett helhetsperspektiv / Lisen Stolpe.
- In: Ett gott mål : modersmålet i skolan / redigerad av Viking Brunell, Sven-Erik Hansén och Christer Laurén. - [Esbo] : Editum, [1992], s. 161-169.
ISBN 951-553-691-X
2. Stolpe, Lisen / Institutionen för lärarutbildning
  Förskola i skola : förskoleundervisning i ett förändringsperspektiv / Lisen Stolpe. - Vasa : Åbo Akademi, 1995. - 108, [6] s. : ill., tab. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; nr 11). Abstrakt. - Abstract.
ISBN 951-650-663-1
3. Stolpe, Lisen / Institutionen för lärarutbildning
  Förskoleundervisning i grundskola / Lisen Stolpe.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.