[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Storå, Nils') results in 60 hits


1. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Barrels and bundles of herring / Nils Storå.
- In: Food and drink and travelling accessories : essays in honour of Gösta Berg / ed. by Alexander Fenton and Janken Myrdal. - Edinburgh : John Donald in association with the National Museums of Scotland, Skansen and Nordiska museet, 1988, s. 76-90.
ISBN 0-85976-209-2
UDC 392.8(082)
2. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fältarbetets roll inom etnologiundervisningen / Nils Storå.
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, s. 15-18. Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

3. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Havet som skiljer och förenar / Nils Storå.
- In: Över Ålands hav : ålänningarnas handel med Stockholm / ...utg. av Ålands landskapsstyrelse. Museibyrån. Etnologiska sektionen. - Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse, 1988, s. 4-19. - (Glimtar ur Ålands folkkultur, ISSN 0782-0011 ; 3).
ISBN 951-95640-6-3
UDC 339
4. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Över Kvarkens isar / Nils Storå.
- In: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken : artiklar och studier från Bottenviksprojektet / red.: Lars Holstein. - Umeå : Umeå univ., 1988, s. 81-90.
ISBN 91-86356-10-0
UDC (480)(485)
5. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Russian walrus hunting in Spitsbergen / Nils Storå.
- In: Etudes inuit studies, ISSN 0701-1008, 11(1987) (1988) 2, s. 117-137.

6. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Åland : kulturområde mellan väst och öst / Nils Storå.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 13-25. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
7. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Etnologi mellan himmel och jord : föredragskommentar / Nils Storå.
- In: Norveg, ISSN 0029-3601, 32 (1989) s. 39-46.

8. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Laukkukaupalla oli pitkät perinteet Ahvenanmaallakin / Nils Storå.
- In: Karjalan heimo, ISSN 0449-8828, (1989) 1-2, s. 10-12.

9. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  L. W. Fagerlund och folkkulturen på Åland / Nils Storå.
- In: Vårdträdet : skrift : 8 / red.: Johanna Aminoff-Winberg, Johan Nikula, Thorbjörn Sirén. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1989, s. 114-126.
ISBN 951-9416-19-6
10. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Pearl fishing among the Eastern Sami / Nils Storå.
- In: Acta borealia, ISSN 0800-3831, (1989) 2, s. 12-27.

11. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Skärgården som livsmiljö : anpassning, variation och förändring / Nils Storå.
- In: Nordenskiöld samfundets tidsskrift, ISSN 0356-0910, (1989) 49, suppl., s. 40-48 . Titel: Kontakt och konflikt i skärgården.

12. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sparkstöttingen i Finland / Nils Storå.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 28-61.

13. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Svalbard : centre and perphery : aspects of cultural research / Nils Storå.
- In: Acta borealia, ISSN 0800-3831, (1989) 1, s. 10-20.

14. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fem etnologer : etnologin i Finland i finlandssvenskt perspektiv / Nils Storå. - Åbo : Åbo akademi. Etnologiska institutionen, 1990. - 17 s.

15. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sparkstöttingen som innovation / Nils Storå.
- In: Människor & föremål : etnologer om materiell kultur / bidrag av K-O Arnstberg...et al. - Stockholm : Carlsson, 1990, s. 7-20. - (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 0560-2416 ; nr 38).
ISBN 91-7798-314-9
UDC 391(082)
16. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Trender i nordisk arktisk kulturforskning / Nils Storå.
- In: Forskning om mennesker på Svalbard : rapport fra et seminar 3.-6. mai 1989. - Oslo : Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1990, s. 7-20.
ISBN 82-7216-589-9
UDC 908 Svalbard:39
17. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Folkkultur i Föglö / Nils Storå.
- In: Åländsk odling : 1989 / red.: Marita Karlsson...et al. - Mariehamn : Museibyrån , 1990, s. 17-33. - (Åländsk odling, ISSN 0356-1003 ; 49).

18. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sälrodd, bräddlöpning och långfärd : kring fångstkulturen i Kvarkenområdet / Nils Storå.
- In: Österbottnisk årsbok 1989-1990 : Fylgia 1890-1990. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1990, s. 227-247. - (Österbottnisk årsbok, ISSN 0357-9956).

19. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Ostkarelische Wanderhändler als Kulturvermittler in Finnland / Nils Storå.
- In: Jahrbuch fur Volkskunde und Kulturgesichte, ISSN 0138-4503, 32 (1989) s. 34-43.

20. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Kognitiva system och maritim anpassning : om skärgårdsbornas iskunskap / Nils Storå.
- In: Folklore & folkkultur. - Reykajavik : Haskoli Islands, 1990, s. 205-222.

21. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Adaptive dynamics and island life : resource use in Åland islands / Nils Storå.
- In: Artikler i etnologi och mellomfack. - Oslo : Universitetet i Oslo. Institutt for etnologi, /1990/, s. 20-54.

22. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fiskarklass i ett finländskt östersjöperspektiv : /föredragskommentar/ / Nils Storå.
- In: Nordatlantiske foredrag. - Torshavn : Nordurlandahuisid i Föroyum, 1991, s. 105-107. - (Annales societatis scientiarum faeroensis. Supplementum ; XV).

23. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Helmer Tegengren / Nils Storå.
- In: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 197-218.
ISBN 951-9498-94-X
24. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Isens kognitiva värld : kring skärgårdsbornas "kulturella vetande" / Nils Storå .
- In: Norveg, ISSN 0029-3601, 34 (1991) s. 67-79.

25. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Kring gästgivargården Enigheten i Föglö / Nils Storå.
- In: Gammalt och nytt från Föglö (1991) s. 8-10.

26. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  "Rucksack Russians" in Finland : peddling and culture contact / Nils Storå.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1991) s. 74-96.

27. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Ålands nordiska midsommar / Nils Storå.
- In: Midsommar. - Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse, 1991, s. 9-12. - (Glimtar ur Ålands folkkultur, ISSN 0782-0011 ; 6).
ISBN 951-8946-20-5
28. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Arne Appelgren 1902-1991 / Nils Storå.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1991) s. 80-81.

29. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  East Karelian peddlers in Finland : rec. av Mervi Naakka-Korhonen & Maiju Keynäs, Halpa hinta, pitkä mitta. Vienankarjalainen laukkukauppa / Nils Storå.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1992) s. 20-22.

30. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Five ethnologies : the rise of Finnish ethnology from a Finland-Swedish point of view / Nils Storå.
- In: Pioneers : the history of Finnish ethnology / edited by Matti Räsänen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992, s. 85-102. - (Studia Fennica. Ethnologica, ISSN 1235-1954 ; 1).
ISBN 951-717-679-1
31. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Isvintrar på Enklinge / Nils Storå.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1992) 1, s. 36-41.

32. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Vinterns tjänliga isar : om isen som resurs / Nils Storå.
- In: Svenska landsmål och svenskt folkliv : 1991, ISSN 0347-1837, (1992) s. 115-133.

33. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Eisstrassen, Eisfahrer und volkstümliche Eiskunde : Kulturberührungen im nördlichen Ostseeraum / Nils Storå.
- In: Colloquium balticum ethnographicum : Wege und Teilnehmer ethnisch-kultureller Kontakte in der Ostseeregion / herausgeben von Saulvedis Cimermamis. - Riga : Zinate, 1993, s. 119-121.
ISBN 5-7966-1008-2
34. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Lettland : folkkultur / Nils Storå.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 12. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 240.
ISBN 91-7024-619-X
35. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Litauen : folkkultur / Nils Storå.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 12. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 358.
ISBN 91-7024-619-X
36. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Nordisk etnologi / Nils Storå.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 191-208. Även som: Nordic ethnology. Ingår i: Åbo Akademi University. research and departments. English summaries, s. 35-36.
ISBN 952-9616-22-8
37. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Resurser, strategier, miljöer : etnologiska uppsatser / av Nils Storå ; >. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 347 s. : ill., kart., tab. Festskrift till Nils Storå 29.5.1993.
ISBN 951-650-221-0
38. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Utvärdering av FOK-programmet / utvärderingsgrupp: Margaretha Biörnstad, Nils-Arvid Bringerus, Nils Storå. - Oslo : Norges forskningsråd, 1993. - 55, 20 s. - (Rapport 930331).
ISBN 82-12-00167-9
39. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Cheese-making on the Åland Islands / Nils Storå.
- In: Milk and milk products from Medieval to modern times : proceedings of the 9th international conference on ethnologiacal food research, Ireland, 1992 / edited by Patricia Lysaght. - Edinburgh : Canongate Academic, 1994, s. 97-106.
ISBN 1-898410-12-7
40. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Cultural ecology and the interaction between man and the environment / Nils Storå.
- In: Cultural ecology : one theory? / ed. by Aino Nissinaho. - Turku : University of Turku, Åbo Akademi University, 1994, s. 11-23. - (Publications of the project Changing environment-changing society).
ISBN 951-29-03443-1
41. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Frederic Wilhelm Radloff / Nils Storå.
- In: Saga och sed, ISSN 0586-5360, (1995) s. 132-134.

42. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Ihminen, järviruoko ja kulttuurimaisema / Nils Storå.
- In: Ihmisen maisema : kirjoituksia yhteisön ja ympäristön muutoksesta Lounais-Suomen rannikolla / toim. Aino Nissinaho. - Turku : Turun yliopisto, 1995, s. 134-146. - (Muuttuva miljöö - muuttuva yhteisö julkaisuja). Projekti Muuttuva miljöö - muuttuva yhteisö, Turun yliopisto, Åbo Akademi.
ISBN 951-29-0529-9
43. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  The karsikko and the cross-tree in the funeral customs of Finland : [review of Janne Wilkuna, Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut. Kansantieteellinen arkisto, 39, Helsinki 1992] / Nils Storå.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1995) s. 154-156.

44. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Norsen, en stinkande läckerhet / Nils Storå.
- In: Livets gleder : om forskeren, folkediktningen og maten : en vennebok til Reimund Kvideland / red. av Bente Gullveig Alver ... [et al.]. - Stabekk : Vett & Viten, 1995, s. 205-212.
ISBN 82-412-0191-5
45. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Samerna och samekulturen / Nils Storå.
- In: Redox 47 (1995) s. 32-35. Utg. av Kemistklubben vid Åbo Akademi.

46. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Silakanpyynti : merellisten rajaseutujemme elinkeino : perinteitä ja kulttuuria / Nils Storå.
- In: Rajaseutu, ISSN 0355-452X, 71 (1994) 2, s. 34-36.

47. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Vad hade Ontrus i sin ränsel? : kring östkarelsk gårdfarihandel i Finland / Nils Storå.
- In: Historiska och litteraturhistoriska studier : 70 / utgivna genom Helena Solstrand-Pipping. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet, 1995, s. 221-232. - (Skrifter utgivna av Svenska littertursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 590).
ISBN 951-583-013-3
48. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Vildren, snaror och gärden : strategier i samisk jakt och fångst / Nils Storå.
- In: Festskrift til Örnulv Vorren. - Tromsö : Tromsö museum, 1994, s. 90-101. - (Tromsö museums skrifter ; 25).
ISBN 82-7142-017-8
49. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Wolter Ehn 1931-1994 / Nils Storå.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1995) s. 128-129.

50. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Wolter Ehn 1931-1994 / Nils Storå.
- In: Informaatio, ISSN 0356-5696, (1995) 1, s. 36-37.

[Next]