[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Storå, Siv') results in 30 hits


1. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Ny bok om klassisk bok : rec. av Lars O. Lundgren, Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2/3, s. 124-128.

2. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Sju frågor till sju förläggare / Siv Storå och Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2-3, s. 63-77.

3. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Lyriker med förhinder : studier i Olof Lagercrantz' tidiga författarskap / Siv Storå. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990. - 521 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-60-5
4. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Mödrar och döttrar : rec. av Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen / Siv Storå .
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 148-152.

5. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Kollisionen mellan ord och blod : om biografisk litteraturforskning : (lectio praecursoria) / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 304-313.

6. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Anpassning och uppror : familjedynamik i Märta Tikkanens författarskap / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 381-380.

7. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Olof Lagercrantz blickar tillbaka : rec. av Olof Lagercranz. Ett år på sextiotalet / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 475-479.

8. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Obotligt nyfiken : en frågestund med Mariam Ginman / Siv Storå.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1990) s. 224-227.

9. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Karin Boye - en livboj / Siv Storå.
- In: Karin Boyes liv och dikting : 6. - Huddinge : Karin Boye sällskapet, 1991, s. 110-112. - (Karin Boye sällskapets årsbok, ISSN 0282-6321 ; 1990). Minnesskrift utgiven femtio år efter Karin Boyes död.

10. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Katalogen Finlandssvenska böcker läst som följetong / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 3-4, s. 183-195.

11. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  PQR diskuterar Mariehamn : rec. av PQR 1990:1 / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 55-56.

12. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Att bottna i känslor. Märta Tikkanens och ordens konst : /rec. av Märta Tikkanen: Arnaia kastad i havet/ / Siv Storå.
- In: Finlandssvenska böcker 92 / red.: Gunilla Hellman & Tom Eckerman. - Hfors : Delegationen för Svenska kulturfonden, 1992, s. 4.

13. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Holger Nohrström i helfigur : /rec. av Olof Mustelin, Holger Nohrström, Biblioteksman och forskare, publicist och översättare/ / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 4, s. 92-95.

14. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Siklax-Colorador tur-retur : [rec. av Lars Sund, Colorado Avenue] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 1-2, s. 92-95.

15. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Hettan av en personlighet : [rec. av Ernst Brunner, Edith och Ulla Evers, Hettan av en Gud. En studie av skapandetemat hos Edith Södergran] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 2-3, s. 143-148.

16. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Nils Storås bibliografi intill maj 1993 / Siv Storå.
- In: Resurser, strategier, miljöer : etnologiska uppsatser / av Nils Storå ; >. - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 327-347. Festskrift till Nils Storå 29.5.1993.
ISBN 951-650-221-0
17. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Verklighet och myt : berättandets problem hos Merete Mazzarella / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 2-3, s. 84-97.

18. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Anni Blomqvist i dubbelexponering / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 2-3, s. 131-144.

19. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Halva Hagar i hamn : [rec. av] Roger Holmström, Hagar Olsson och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945. Schildts förlag / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 2-3, s. 155-159.

20. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Evert Huldén : reception och position / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 2-3, s. 121-132.

21. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Hagar Olsson levandegjord - som person och författare : [rec.] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 5, s. 308-313.

22. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Åttio år Edith Södergran : verk och reception 1916-1995 : en bibliografi / sammanställd av Carita Backman och Siv Storå. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet, 1996. - 224 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 606).
ISBN 951-583-035-4
23. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Anders Cleve - sökare i labyrint / Siv Storå.
- In: Fem par finlandssvenska författare konfronteras / red. Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 117-131. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 592).
ISBN 951-583-016-8
24. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Både näring och stämning : maten i Anders Cleves roman Påskägget / Siv Storå.
- In: Livets gleder : om forskeren, folkediktningen og maten : en vennebok til Reimund Kvideland / red. av Bente Gullveig Alver ... [et al.]. - Stabekk : Vett & Viten, 1995, s. 222-229.
ISBN 82-412-0191-5
25. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Christoffer H. Ericsson : bibliografisk förteckning 1939-1994 / Siv Storå. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 80 s. : portr. - (Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi, ISSN 0359-2138 ; nr 19).
ISBN 951-650-520-1
26. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Erfaren biblioteksman mönstrar av : avskedsintervju med Torbjörn Söderholm / Siv Storå.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1995) 1, s. 13-16.

27. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  En innehållsrik avhandling : Marja Engman om Alma Söderhjelm : [rec. av Det främmande ögat : Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten / Marja Engman. - Helsingfors, 1996] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1997) H. 2-3, s. 150-155.

28. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Kurt Nyholm in memoriam / Siv och Nils Storå.
- In: Blade : medlemstidning för Österbottniska nationen 21 (1997) 1, s. 8-9.

29. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  En kärlekens höga visa : [rec. av Boken om E / Ulla Isaksson. - Stockholm, 1994] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 2-3, s. 146-149.

30. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademis bibliotek : en lägesrapport / Siv Storå.
- In: Info-bladet (1997) 1, s. 4-6. Utg. av Finlands svenska biblioteksförening.