[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Storbacka, Carola') results in 1 hits


1. Storbacka, Carola / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Futurhandelns tillämpning på försäljning av pälsdjursskinn / Carola Storbacka. - Kokkola : Garantiföreningen för Chydenius-institute r.f., 1990. - 117 s. : ill. - (Chydenius-institutet. Undersökningar, ISSN 0358-0148 ; 47).
ISBN 951-9053-46-8