[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Strömsholm, Gustav') results in 1 hits


1. Strömsholm, Gustav / Institutionen för samhällsvetenskaper
  "Det är fråga om större ting" : en aktionsanalytisk undersökning av striden kring homosexualitet i Finlands kyrka år 1993 / Gustav Strömsholm. - [Vasa] : [Åbo Akademi], 1994. - 221 s. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 26). Lic. avh.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-435-1