[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Strandström, Tom') results in 5 hits


1. Strandström, Tom / Företagsekonomiska institutionen
  Regleringen hämmar försäkringsbolagens utveckling / Tom Strandström, Roger Wessman.
- In: Forum för ekonomi och teknik, ISSN 0533-070X, (1990) 13, s. 16-18.

2. Strandström, Tom / Företagsekonomiska institutionen
  Försäkringsbolagens återlåning : slöseri i miljardklass / Tom Strandström, Roger Wessman.
- In: Forum för ekonomi och teknik, ISSN 0533-070X, (1990) 19-20, s. 24-25.

3. Strandström, Tom / Företagsekonomiska institutionen
  Reglerade marknader : hur skall oligopolet spela monopol / Tom Strandström.
- In: Forum för ekonomi och teknik, ISSN 0533-070X, (1990) 15, s. 50-51.

4. Strandström, Tom / Företagsekonomiska institutionen
  Regulation of financial markets hypotheses of past present and future / Tom Strandström.
- In: Nordisk försäkringstidskrift, ISSN 0029-1358, (1991) 1, s. 71-84.

5. Strandström, Tom / Institute for Advanced Management Systems Research
  A test of arbitrage pricing theory on the Finnish forest industry using produkt market prices / Tom Strandström. - Åbo : Åbo akademi, 1992. - 11 bl. - (Research reports / Institute for Advanced Management Systems Research, ISSN 1235-9505 ; 1992, 4).
ISBN 951-650-141-9