[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Suikkari, Satu-Maria') results in 1 hits


1. Suikkari, Satu-Maria / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Vastuu vaarallisen yksityisen toiminnan aiheuttamista kansainvälisistä ympäristövahingoista / Satu-Maria Suikkari.
- In: Kansainvälinen ympäristöoikeus / toimittaneet Erkki J. Hollo, Juhani K. Parkkari. - Helsinki : [LE-consulting], 1994, s. 462-513. - (LE-julkaisut. A, ISSN 1237-4857 ; 1). (Acta societatis Fennicae Turis gentium B, ISSN 0787-0221 ; 5) (Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry:n julkaisuja ; 23).
ISBN 952-9580-01-0