[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sundholm, John') results in 17 hits


1. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  TV:n - filmens och litteraturens bastard / John Sundholm.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 85-89.

2. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Bachtins karneval kulturteoretikernas chans : (i bokmarginalen) / John Sundholm .
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, 83 (1990) 1-2, s. 4-42.

3. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Verinen viikonloppu : klassinen elokuva anno 1983 / John Sundholm.
- In: Lähikuva, ISSN 0782-8658, (1990) 2, s. 31-36.

4. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Iskelmäprinssi : nostalgi som kritik / John Sundholm.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1991) 4, s. 131-132.

5. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Kun Donner kohtasi Fellinin ja Godardin : lyhyt kertomus sovinnon teosta ja modernin elokuvan synnystä / John Sundholm.
- In: Still : utg. av Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. (1991) 4, s. 16-17.

6. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Marina Maria och kioskromanens ontologi / John Sundholm.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 38 (1991) 5-6, s. 32-36.

7. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  En minoritets försök till självkritik : den fiktiva dokumentären som kritik av dokumentären / John Sundholm.
- In: Etnospektri : kirjoituksia kirjavista identiteeteistä / toim. Juha Hyvärinen, Tapio Mäkelä. - Turku : Turun yliopiston ylioppilaskunta, 1991, s. 91-100. - (Turun yliopston ylioppilaskunnan julkaisusarja, ISSN 0782-002X).
ISBN 951-95907-9-X
8. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Henrik Enckell, Förankringar. Söderström 1990 / John Sundholm.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-0248X, s. 359-360.

9. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Trygve Söderling & Tapani Ritamäki (red.), Som en smutsig hund. Rockantologi. Editum 1990 / John Sundholm.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 38 (1991) 4, s. 102-103.

10. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Klas Fransberg, Film på finlandssvenska - från Stiller till Engström. Scriptum, 1994 / John Sundholm.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 42 (1995) 2, s. 88.

11. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Rune Waldekranz, Filmens historia III : 1940-1990 : Förändringens vind. Norstedt, 1995 / John Sundholm.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 42 (1995) 5-6, s. 119-120.

12. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Rock'n'roll totuutena filmigroteskeissa Calamari Union ja Hamlet liikemaailmassa / John Sundholm.
- In: Lähikuva, ISSN 0782-3053, (1995) 2, s. 38-46.

13. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Vem är jag? Jag förstås! : Ralf Nordgrens roman med och det moderna jagets sociologi / john sundholm.
- In: Fem par finlandssvenska författare konfronteras / red. Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 23-31. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 592).
ISBN 951-583-016-8
14. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Det var riktigt skoj : aldrig har så många unga vackra damer varit vänliga mot mig förr : om manliga utopier i finlandssvenska deckare / John Sundholm.
- In: Från kulturväktare till nightdrivers : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. av Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996, s. 100-120. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 599). Övrig titel: Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur.
ISBN 951-583-025-7
15. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Detektiven-poeten och det moraliskt ockulta / John Sundholm.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, 89 (1997) 3, s. 12-13.

16. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  När franskt kapital inte var fördelaktigt : en finlandssvensk skräckroman och den läsande allmänheten / John Sundholm.
- In: Populärkultur under press : studier av finländska tidningstexter om populärkultur / redaktör: Andreas Häger. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1997, s. 45-53. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 33).
ISBN 951-650-998-3
17. Sundholm, John / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Reseption tila : [rec. av Aura: filmvetenskaplig tidskrift. - Stockholm, 1996] / John Sundholm.
- In: Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti, ISSN 0782-3053, (1997) 2-3, s. 112-113.