[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Sundqvist, Lisen') results in 2 hits


1. Sundqvist, Lisen / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  A Jutlandic Robin Hood? : [rec. av Jens Langkniv : en jysk Robin Hood? / Henrik Fibæk Jensen. - København, 1993] / Lisen Sundqvist.
- In: Arv, ISSN 0066-8176, 50 (1994) s. 230-231.

2. Sundqvist, Lisen / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Tankar kring en ny klänning / Lisen Sundqvist.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1995) 1, s. 8-10.