[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Svanberg, Jan') results in 3 hits


1. Svanberg, Jan / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rev. of] På spaning efter helheten : New Age, en ny folktro? / Olav Hammer. - Stockholm, 1997 / Jan Svanberg.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1997) 6, s. 33-36. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

2. Svanberg, Jan / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  [Rev. of] Religion in everyday life : papers given at a symposium in Stockholm, 13-15 September 1993, arranged by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities along with The Foundation Natur och Kultur, publishers / editor : Nils-Arvid Bringéus. - Stockholm, 1994 / Jan Svanberg.
- In: De profundis : religionsvetenskaplig tidskrift, ISSN 1238-7002, (1996) 3, s. 15-17. Utg. av ämnesföreningen Gnosis, Åbo Akademi.

3. Svanberg, Jan / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (religionsvetenskap)
  Skandinavisk nyschamanism / Jan Svanberg.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1995) 1, s. 20-22.