[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Thomasfolk, Ann-Charlotte') results in 1 hits


1. Thomasfolk, Ann-Charlotte / Åbo Akademis bibliotek
  Ett mångsidigt författarskap : Jan-Magnus Janssons tryckta skrifter 1937-1996 : bibliografi / sammanställd av Anders Ekberg och Ann-Charlotte Thomasfolk. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 194 s. : portr. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 24).
ISBN 951-650-892-8