[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Träskman, Gunnar') results in 2 hits


1. Träskman, Gunnar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Harhaoppi kirkko-oikeudellisena ongelmana / Gunnar Träskman.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 2, s. 149-155.

2. Träskman, Gunnar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kaste ja kirkkoon kuuluminen : Ruotsin kirkon ongelma / Gunnar Träskman.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 6, s. 465-475. Sammandrag: Dopet och kyrkotillhörigheten. Ett problem för Svenska kyrkan.