[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ulfvens, Niklas') results in 1 hits


1. Ulfvens, Niklas / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Råd till uppgörare av juridiska skrivarbeten : kompendium / Timonen - Långkvist - Ulfvens. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 77 s - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 7). Läromedel i kompendieform.