[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Uusiluoto, Teija') results in 1 hits


1. Uusiluoto, Teija / Institutionen för papperskemi
  Mutageenisuus ja orgaaniset klooriyhdisteet desinfioidussa humusvedessä / Teija Uusiluoto ja Peter Backlund.
- In: Vesitalous, ISSN 0505-3838, (1990) 5, s. 34-36.