[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Vidjeskog, Sonja') results in 4 hits


1. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Igenkännandets glädje / Sonja Vidjeskog.
- In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 33 (1991) s. 115-131.

2. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Forskningsprojektet Finlandssvenska stadsmål : diskussion av problem och metoder / Lotte Gullmets-Wik, Sonja Vidjeskog.
- In: Svenskan i Finland 2 : seminariet i Jyväskylä 6-7 nov 1992 / Veikko Muittari & Matti Rahkonen (red.). - Jyväskylä : Jyväskylä universitet, 1993, s. 41-55. - (Meddelande från Institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet. ; 9).
ISBN 951-34-0065-4
3. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Vävterminologin i en österbottnisk dialekt : ett begreppsområde under utveckling / Sonja Vidjeskog. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 162 s. : ill., kart. - (Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för Nordisk filologi ; 34).
ISBN 951-650-227-X
4. Vidjeskog, Sonja / Svenska institutionen
  Lär dig läsa - en uppgift för livet / Sonja Vidjeskog.
- In: Lärlust, ISSN 1238-6200, (1997) 4, s. 10-11. Utg. av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.