[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Vikström, Björn') results in 1 hits


1. Vikström, Björn / Institutionen för systematisk teologi
  Bibelläsaren : skapad av texten eller textens skapare? / Björn Vikström.
- In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, årg. 73 (1997) nr 4, s. 155-166 .