[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Viljo, Eeva Maija') results in 11 hits


1. Viljo, Eeva Maija / Konsthistoriska institutionen
  Arkitektur och politik kring några ständerhusprojekt / Eva Maija Viljo.
- In: Taidehistoriallisia tutkimuksia=Konsthistoriska studier 11 : with summaries / Red. Leena-Maija Rossi. - Hfors : Föreningen för konsthistoria, 1988, s. 9-45. Summary.
ISBN 951-95275-3-2
2. Viljo, Eeva Maija / Konsthistoriska institutionen
  Arkkitehtuuri kylmän sodan aseena : rec. av Anders Åman, Arkitektur och ideologi i stalintidens Östeuropa : ur det kalla krigets historia. Carlssons, 1987. / Eeva Maija Viljo.
- In: Helsingin sanomat 9.3.1988

3. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Den historiska bebyggelsen som akademisk miljö / Eeva-Mija Viljo.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 6, s. 353-364.

4. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Kaupungistuvan yhteiskunnan rakennustaide / Eeva-Maija Viljo.
- In: Ars : Suomen taide : 4 / toimitusneuvosto: päätoim.: Salme Sarajas-Korte...et al. - Espoo : Weilin + Göös, 1989, s. 76-111.
ISBN 951-35-4205-X
UDC 7(091)(480), 73/76, 72, 712/719
5. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Ritarihuone / Eeva-Maija Viljo.
- In: Ars : Suomen taide : 4 / toimitusneuvosto: päätoim.: Salme Sarajas-Korte...et al. - Espoo : Weilin + Göös, 1989, s. 44.
ISBN 951-35-4205-X
UDC 7(091)(480), 73/76, 72, 712/719
6. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Till minnet av ett försvunnet byggnadsmonument / Eeva-Maija Viljo.
- In: Brandkårsliv : festskrift till Helsingfors FBK:s 125 års jubileum / red. av Henrik Stenius och Christoffer Tigerstedt. - Hfors : Helsingfors FBK, 1989, s. 69-86.
ISBN 952-90093-1-3
7. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Why is history not historical enough? : the responsibility of an art historian / Eeva-Maija Viljo.
- In: Building Conservation 88 Symposium : Helsinki, 22-26 August 1988 report / ed. by Marja Ivars. - Hki : Finnish National Commission for Unesco, 1989, s. 76-82. - (Publication of the Finnish National Commission for Unesco, ISSN 0357-1106 ; no. 48).
ISBN 951-47-2907-2
UDC 72
8. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Åbo svenska teaters byggnad / Eeva-Maija Viljo.
- In: Åbo teaterhus 150 år / Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 6-51.
ISBN 951-9498-54-0
9. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Ateneumin kuvaohjelma / Eeva-Maija Viljo.
- In: Ateneum / toim.: Marja Levanto. - /Hki/ : /Valtion taidemuseo/, 1991, s. 11-56.
ISBN 951-47-4147-1
10. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  /Finland/, Arkitektur : förhistorisk tid och medeltiden : vasatiden och den karolinska tiden : frihetstiden och den gustavianska tiden : empiren : 1800-talets senare del / Eeva-Maija Viljo.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 6. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1991, s. 279-280.
ISBN 91-7024-619-X
11. Viljo, Eeva-Maija / Konsthistoriska institutionen
  Nationellt - internationellt / Eeva-Maija Viljo.
- In: Rakennettu ympäristö, identiteetti, yhdentyvä Eurooppa : seminaarijulkaisu. - /Hki/ : /Suomen Unesco-toimikunta/, 1991, s. 87-92. - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja, ISSN 0357-1106 ; n:o 58).
ISBN 951-47-5443-3