[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Wallin, Jan') results in 1 hits


1. Wallin, Jan / Företagsekonomiska institutionen
  Regelsystem för klassificering av kreditrisk : empirisk analys av riskprofiler bestående av relationstal transformerade till binära data empirical analysis of risk profiles consisting of financial ratios transformed into binary data / Jan Wallin. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1988. - 99 s. : ill. - (Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-5764 ; 19). English summary.
ISBN 951-555-289-3
UDC 658.155, 519.71, 336.77.067, 681.3, 51