[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Weibust, Knut') results in 3 hits


1. Weibust, Knut / Etnologiska institutionen
  Familj och släkt / Knut Weibust.
- In: Det mångkulturella Sverige : en handbok om etniska grupper och minoriteter / Ingvar Svanberg & Harald Runblom (red.). - Stockholm : Gidlund, 1989, s. 82-87.
ISBN 91-7843-008-9
UDC 325.14(485)
2. Weibust, Knut / Etnologiska institutionen
  Alternativbilder : fragment ur miljöaktivisters föreställningsvärld / Knut Weibust.
- In: Nord-nytt, ISSN 0008-1345, (1990) s. 1-7.

3. Weibust, Knut / Etnologiska institutionen
  Bil och utveckling : frågor om bilberoende och hållbar trafikutveckling / Knut Weibust.
- In: Människor & föremål : etnologer om materiell kultur / bidrag av K-O Arnstberg...et al. - Stockholm : Carlsson, 1990, s. 283-305. - (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 0560-2416 ; nr 38).
ISBN 91-7798-314-9
UDC 391(082)