[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Weijola, Tore') results in 2 hits


1. Weijola, Tore / Statsvetenskapliga sektionen
  Pälskrisen : historisk bakgrund och regionala effekter i Finland / Tore Weijola . - Seinäjoki : Helsingfors universitet, 1991. - 101 s. : ill. - (Helsingfors universitet. Landsbygdens forsknings- och utbildningsinstitut, Seinäjoki. Ser. B ; 7).
ISBN 951-45-5859-6
2. Weijola, Tore / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Finns det plats på hyllan? / Tore Weijola.
- In: Österbotten : årsbok 1992 : ekonomin i samhället / red. Kjell Herberts och Christer Laurén. - Vasa : Svensk-Österbottniska samfundet, 1992, s. 25-38. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 49 ).