[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Widén, Bill') results in 21 hits


1. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Finlandsvännen biskop Bengt Jonzon : /rec. av Bror Jonzon, Bengt Jonzon, biskop i norr. Luleå 1988/ / Bill Widén.
- In: Kyrkpressen 1.9.1988

2. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Så här gick det till när kyrkan byggdes : /rec. av Hilding Pleijel, Källkritisk hembygdsforskning. Lund 1988/ / Bill Widén.
- In: Kyrkpressen 8.12.1988

3. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ett bönehus och dess funktioner / Bill Widén.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1989 / red. Jens-Gustav Biskop, Stefan Eriksson, Gösta Nygård. - /Hfors/ : Evangeliföreningens förlag, 1989, s. 67-74. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 94).
ISBN 951-9275-35-5
4. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Skärgårdsbefolkningen och kommunikationerna / Bill Widén.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 1, s. 34-39.

5. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den historisk-kyrkhistoriska kursen vid Villa Lante våren 1956 / Bill Widén.
- In: Kirkko ja politiikka : juhlakirja professori Eino Murtorinteen täyttäessä 60 vuotta 25.11.1990 / vaastava toim. Hannu Mustakallio. - Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1990, s. 59-72. - (Suomen kirkkohistorian seuran toimituksia, ISSN 0356-0759 ; 153).
ISBN 951-9021-82-5
6. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Livsåskådningsdebatt och finlandsvensk kristlighet / Bill Widén.
- In: Livsåkådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo akademi läsåret 1989-90 / Hans-Olof Kvist (utg.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 110-122.
ISBN 951-9498-78-8
7. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Harald Wejryd, Fädernearv och framtidstro (Västerås kulturnämnds skriftserie nr 19). Stockholm 1989. 347 s. / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift 1990 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1990, s. 157-158. - (Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 90 ).
ISBN 90-85582-30-1
8. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Fotografiet som kyrkohistorisk källa : en demonstration utifrån samlingar vid Åbo Akademis bibliotek / Bill Widén.
- In: Finska kyrkohistoriska sällskapets årsskrift : 1990-91 / red. av Hannu Mustakallio. - Hfors : Finska kyrkohistoriska sällskapet, 1991, s. 179-194. - (Årsskrift, ISSN 0356-0767 ; 80-81).
ISBN 951-9021-84-1
9. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Hilding Pleijel in memoriam / Bill Widén.
- In: Finska kyrkohistoriska sällskapets årsskrift : 1989 / red. av Hannu Mustakallio . - Hfors : Finska kyrkohistoriska sällskapet, 1990, s. 19-22. - (Årsskrift, ISSN 0356-0767 ; 79).
ISBN 951-9021-76-0
10. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Porthan, Juusten och biskopskrönikan : rec. av Matti Klinge, Mikä mies Porthan oli?. Suomen kirjallisuuden seura. (Tietolipas 116); Paulus Juusten, Catalogus et ordinaria successio episcorum, editit Simo Heininen; Paavali Juusten, Suomen pispainkronika, suom. ja selitykset Simo Heininen; Simo Heininen, Suomalaisen historiankirjoituksen synty. Tutkimus Paavali Juustenin piispainkronikasta / Bill Widén.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1991) 3, s. 441-445.

11. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Esko Jossas, Agathon Meurman - suomalaisuusliikkeen uskonto- ja kirkkopolitiikko 1863-1899 (Finska kyrkkohistoriska samfundets handlingar 152). Helsingfors 1991 / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift : 1991 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1991, s. 122-123. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1991,1).
ISBN 91-85582-32-8
12. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Die "Geistliche Schatzkammer" von Stephan Prätorius in Finnland / Bill Widén.
- In: Der Pietismus in seiner europäischen und aussereuropäischen Ausstrahlung / /red. Johannes Wallmann, Pentti Laasonen/. - Hki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1992, s. 11-21. - (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, ISSN 0356-0759 ; 157).
ISBN 951-9021-87-6
13. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kronologiska förteckningar över prästerna i Borgå stifts församlingar 1923-1990 / utgivna av Bill Widén. - Åbo : Åbo Akademi, 1992. - 144 s. - (Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, ISSN 0355-6069 ; 25).
ISBN 951-649-995-3
14. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Olaus Brännström, Lannavaara-mission och laestadianismen / Bill Widén .
- In: Kyrkohistorisk årsskrift : 1992 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1992, s. 280-281. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1992,1).
ISBN 91-85582-33-6
15. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Peter Högström, Missionsförrättningar och övriga bidrag till samisk kyrkohistoria / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift : 1992 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1992, s. 276-277. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1992,1).
ISBN 91-85582-33-6
16. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Sölve Anderzén, Begrepp om salighetens grund, ordning och medel. Undervisningen i en lappmarksförsamling i Jukkajärvi församling 1744-1820 / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift : 1992 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1992, s. 280-281. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1992,1).
ISBN 91-85582-33-6
17. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkohistoria / Bill Widén.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 307-319. Även i: Åbo Akademi University : research and departments : English summaries, s. 43-44.
ISBN 952-9616-22-8
18. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Luther, Hedberg och Kihlman / Bill Widén.
- In: Trons rättfärdighet : studier kring Fredrik Gabriel Hedbergs liv och teologi / redaktion: Ingvar Dahlbacka, Anders Dahlbäck, Leif Eriksson. - Vasa : Evangeliföreningens förlag, 1993, s. 183-187.
ISBN 951-9275-54-1
19. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Martin Öhman, Utö - samhället längst ute / Bill Widén.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 16 (1993) 3, s. 47-48.

20. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Jaakko Gummerus kirkkohistoriantutkijana / Matti Ijäs. - Helsinki, 1993 / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift 1995. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1995, s. 225-227. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1995, 1).

21. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Teologia kirkossa ja yhteiskunnassa = Teologin i kyrkan och samhället / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift 1995. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1995, s. 227-228. - (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 1995, 1).