[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Widjeskog, Östen') results in 5 hits


1. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Statistik : en introduktion / Östen Widjeskog. - Åbo : W-statistik, 1988. - 203 s. : ill.
ISBN 952-90003-7-5
2. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Hälsobeteende och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar i östra och sydvästra Finland / R. Kroneld...et al.
- In: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, (1990) 8, s. 735-739.

3. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i Åbolands skärgård / Östen Widjeskog...et al.
- In: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, (1991) 28, s. 2622-2628.

4. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Statistik : en introduktion / Östen Widjeskog. - Åbo : W-statistik, 1992. - 230 s. : ill. 2. uppl. - Läromedel.
ISBN 951-650-017-X
5. Widjeskog, Östen / Statistiska institutionen
  Statistik : en introduktion / Östen Widjeskog. - Åbo : W-statistik AB, 1995. - 268 s. : ill. 3. [omarb.] uppl. - Läromedel.
ISBN 951-650-568-6