[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Wiik, Barbro') results in 1 hits


1. Wiik, Barbro / Institutionen för lärarutbildning
  Språkvården i lärarutbildningen / Barbro Wiik.
- In: Språkbruk : informationsblad utg. av Svenska språkbyrån, ISSN 0358-9293, (1991) 3, s. 23-26.