[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Wijk-Andersson, Elsie') results in 2 hits


1. Wijk-Andersson, Elsie / Svenska institutionen
  Kan som-satsers bestämda substantivkorrelat se ut hur som helst i svenskan? / Elsie Wijk-Andersson.
- In: Första forskarsymposiet om Nordens språk som andra språk / utg. av Monica Axelsson och Åke Viberg. - Stockholm : Stockholms universitet. Centrum för tvåspråkighetsforskning, 1992, s. 294-303.

2. Wijk-Andersson, Elsie / Svenska institutionen
  Varför utelämnas inte adjektivets bestämda artikel? / Elsie Wijk-Andersson.
- In: Svenskans beskrivning 19 : förhandlingar vid Nittonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 2-3 april 1992 / utgivare Staffan Hellberg...et al. - Lund : Lund University Press, 1992, s. 299-307. - (Scandinavian university books).