[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Wikström, Kim') results in 4 hits


1. Wikström, Kim / Institutionen för anläggningsteknik
  Analys av projekteringen för ett offshore projekt : en undersökning av överensstämmelsen mellan teoretiska modeller av projekteringsprocessen och metoder och arbete vid projektering av flytande produktionssystem / av Kim Wikström. - Trondheim : Universitetet i Trondheim, 1989. - 131 [41] s. : ill., tab. - (MTA-rapport ; 1989:67). Licenciatavhandling för Åbo Akademi.

2. Wikström, Kim / Institutionen för anläggningsteknik
  Project organisations and management for strongly overlapping project phases / Stefan Storholm and Kim Wikström.
- In: Proceedings of the International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP) conference on Temporary organizations and project management : March 22-25, 1994, Lycksele Sweden / editors Rolf A. Lundin & Johann Packendorff. - Umeå : Umeå Business School, 1994, s. 126-132.
ISBN 91-7174-880-6
3. Wikström, Kim / Institutionen för anläggningsteknik
  Rinnakkainen projektinhoito : tie menestyksekkääseen projektin toteuttamiseen / S. V. Storholm ja K. E. Wikström.
- In: Projektitoiminta : projektitoimintayhdistys PTY ry:n jäsenlehti 18 (1995) 1, s. 14-16.

4. Wikström, Kim / Institutionen för anläggningsteknik
  Simultaneous project care : a way to successful project execution / S. V. Storholm and K. E. Wikström.
- In: First international conference on construction project management : [proceedings] / edited by K. T. Yeo & editorial team J. Alum...[et al.]. - Singapore : Nanyang Technological University, 1995, s. 59-66.
ISBN 981-00-6000-9