[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Winter, Nils H.') results in 18 hits


1. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Den ekonomiska geografin vid Svenska handelshögskolan / Nils H. Winter.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 208-212.

2. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Merenkulkualan taloudellinen ja hallinnollinen tutkimus Suomessa / Nils H. Winter.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 4, s. 461-466.

3. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Om inställningen utomlands till Finland, finländska produkter och finländsk marknadsföring / Nils H. Winter. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1988. - 16 blad : ill. - (Meddelanden från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-4598 ; 188). Sarjalla myös engl. nimeke.
ISBN 951-555-296-6
UDC 339, 339.564, 338.469.5, 339.166.82
4. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Professor Gösta A. Erikssons 25-åriga verksamhet i Åbo sedd ur en medarbetares perspektiv / Nils H. Winter.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 1-8. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
5. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Merenkulkualan taloudellinen ja hallinollinen tutkimus Suomessa : (korkeakoulut ja yliopistot) / Nils H. Winter.
- In: Terra, ISSN 0040-3741, 100 (1989) 4, s. 461-466. Även i: Merenkulkualan tutkimuksen tila ja tulevaisuus/red. Juhani Vainio. (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, B 18).

6. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Navigare necesse est : så också att forska i sjöfart / Nils H. Winter.
- In: Navigator, ISSN 0355-7871, (1989) 7-8, s. 5.

7. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Sjöfartens internationalisering : några reflexioner / Nils H. Winter.
- In: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1989/90 pidetyt yleisöluennot / toim. Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1990, s. 98-105. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3630 ; B 27).
ISBN 951-880-486-9
8. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  International logistics a core discipline in economic geography? / Nils Winter.
- In: Studies in honour of Mauri Juho Palomäki on the occasion of his sixtieth birthday 30 November 1991 / ed. by Kauko Mikkonen. - Wasa : Universitatis Wasensia, 1991, s. 157-162. - (Acta Wasaensia, ISSN 0355-2667 ; no 28).
ISBN 951-683-404-3
9. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Sjöfartens internationalisering och regional utveckling / Nils H. Winter.
- In: Internationalisering af service og regional udvikling i Norden / red. af Sven Illeris & Peter Sjöholt. - Köbenhavn : NordREFO, 1992, s. 226-235. - (NordREFO ; 1992, 5).
ISBN 87-500-3086-8
10. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Ekonomisk geografi, internationell marknadsföring, sjöfartsekonomi / Nils H. Winter.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 3: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 52-61.
ISBN 952-9616-39-5
11. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  How free are the southeast Asian markets? / Nils H. Winter.
- In: IATS tiedotuslehti, ISSN 0789-1911, (1993) 2, s. 2-5.

12. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  The regional impact of free maritime transport in the Baltic Sea / Nils H. Winter.
- In: Baltic Sea - Mare Nostrum : symposium report 30.11-1.12.1992, sweden/Finland m/s Kalypso / Juhani Vainio (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1993, s. 28-33. - (Turun merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja A, ISSN 0782-3622 ; 11).
ISBN 951-880-962-3
13. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Skärgården och turismen i ett globalt perspektiv / Nils H. Winter.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 16 (1993) 3, s. 10-15.

14. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Conclusion / Nils H. Winter.
- In: Peripheralty and logistics in the the new Europe : conference report 9-10.3.1994 / editor Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1994, s. 147-149 . - (Turun merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja A, ISSN 0782-3622 ; 14).
ISBN 951-29-0251-6
15. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Logistics and the environment / Nils H. Winter. - [Åbo] : Åbo Akademi University. Dept. of Economic Geography and International Marketing, [1995]. - 4 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 439). Abstract.
ISBN 951-649-589-9
16. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Safety and service quality in Finnish bulk shipping / Nils H. Winter. - Turku : Turun yliopisto, 1995. - 41 s. : ill. - (Turun merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja A, ISSN 0782-3622 ; 20).
ISBN 951-29-0617-1
17. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  The spatial distribution of international ship registries 1981-2000 / Nils H. Winter. - [Åbo] : [Åbo Akademi. Ekonomisk-geografiska institutionen], 1995. - [12] s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 438). Abstract.
ISBN 951-649-588-0
18. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Trender i aktuell sjöfartsekonomisk undervisning och forskning inom den högre utbildningen i Åbo / Nils H. Winter.
- In: Merenkulkualan opetusta ja tutkimusta 10 vuotta turkulaisten korkeakoulujen yhteistyönä : merenkulkualan koulutuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaarin esitelmät 1.9.1994 / toimittaja/redaktör Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1995, s. 38-42. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3630 ; B 69).
ISBN 951-29-0420-9