[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Wistbacka, Svante') results in 2 hits


1. Wistbacka, Svante / Institutionen för biologi
  En inventering av fisksamhället i tre viksystem på Åland = (The fish communities of three bays on Åland) / Svante Wistbacka. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 33 s. : diagr., kart., tab. - (Forskningsrapporter från Husö biologiska station, ISSN 0787-5460 ; no. 87).
ISBN 951-650-176-1
2. Wistbacka, Svante / Institutionen för biologi
  Bottenfaunan och fisksamhället i Färjsundet-Lumparn området 1993 = Zoobenthos and fish communities in the Färjsundet-Lumparn area 1993 / Svante Wistbacka. - [Åbo], 1995. - 39 bl. : diagr., kart., tab. - (Forskningsrapporter från Husö biologiska station, ISSN 0787-5460 ; no. 89).
ISBN 951-650-366-7