[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Wolf-Knuts, Ulrika') results in 79 hits


1. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  / Ulrika Wolf-Knuts (red.).
- In: Budkaveln 1987 66 (1988) Red. av Ulrika Wolf-Knuts.

2. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Dräkt och dans : /rec. av Heikel, Yngvar, På forskningsresor i svenskbygden/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkaveln 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 89-90.

3. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Ett finlandssvenskt julkors / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Hembygden, ISSN 0018-0262, (1988) 3, s. 6.

4. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Den folkloristiska universitetsundervisningen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, s. 11-14. Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

5. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folkvisan före Herder : /rec. av Wretö, Tore, Folkvisans upptäckare/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkaveln 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 97-99.

6. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Modern urban legens seen as migratory legends / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1987 : vol. 43 / Ed. by Bengt R. Jonsson. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1988, s. 167-179.
ISBN 91-22-01243-5
7. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Skolmedicin - folkmedicin / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Lokalhistoria i skolan : 9.-10.5.1987 i Åbo / [utg. av] ÅA Historiska institutionen, Kurscentralen. - [Åbo] : [Åbo Akademi], 1988, s. 89-91.

UDC 371, 908, 06, 372.890.8
8. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Die Totenwaschung als ein Weg zum Gleichgewicht / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia scandinavica, ISSN 0348-9698, (1988) s. 142-145.

9. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Vad har dagens humanister att lära folkbildare / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1988) 2, s. 45-48.

10. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  [Rev. of] The wandering Jew. Essays in the interpretation of a Christian legend ed. by G. Hasan-Rokem and A. Dundes. Bloomington 1985 / Nils Martola, Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 54-59.

11. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Svensk mentalitet. : recension av Åke Daun, Svensk mentalitet / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 8-9, s. 513-517.

12. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Att aktivera det förflutna / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / red.: Anna-Maria Åström. - Hfors : Svenska litteratursällskapet, 1991, s. 34-40. - (Meddelanden från folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 11).
ISBN 951-9018-75-1
13. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Att ha en humanistisk livssyn / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 6, s. 299-303.

14. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Commentary : /till Orvar Löfgren, The danger of knowing what you are looking for/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 16-18.

15. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Djävulen i natur och kultur / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1991) 2, s. 8-10.

16. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Finno-Ugrian culture - a bibliography : rec. av Bibliographia studiorum Uralicorum 1917-1987 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1991) s. 155-156.

17. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folkfromhet i europeiskt perspektiv : /kongressrapport/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1989) s. 22-23.

18. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folklore symposium in Kiev / Ulrika Wolf-Knuts, Bengt Holbek.
- In: NIF-newsletter, ISSN 0355-0206, (1990) 3/4, s. 11-12.

19. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folkloren i samhället / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 7-16.

20. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Havsfrun, sjörået och andra vattenväsen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 14 (1991) s. 60-67.

21. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Lauri Honko's era as director of the Nordic Institutie of Folklore 1972-1990 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: NIF-newsletter, ISSN 0355-0206, (1991) 1/2, s. 9-11.

22. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Den lömska tystnaden : rec. av Per Rydén, Den lömska tystnaden / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) s. 468-470.

23. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Människan och djävulen : en studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition / Ulrika Wolf-Knuts. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991. - 390 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi. - Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-90-7
24. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Nordic research course in ethnology and folklore / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 150-151.

25. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  A renaissance for source criticism : rec. av Etnologiska beskrivningar, utg. av Barbro Klein, Billy Ehn / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 156-157.

26. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Ruumiinpesu - naisten työtä / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista / toim. Aili Nenola, Senni Timonen. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990, s. 176-185. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 520).
ISBN 951-717-602-3
27. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Seminarium om finsk-ugrisk traditionsinsamling, Tallinn 1989 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkavlen 1989, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 120-121.

28. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Das Teufelsbild in einem finn-schwedischen Kirchspiel (Vörå) 1870-1930 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Volkfrömmigkeit : Referate der Österreichishen Volkskundetagung 1989 in Graz / hrsg. von Helmut Eberhart, Edit Hörander, Burkhard Pöttler. - Wien : Selbstverlag des Vereins für Volkskunde, 1990, s. 137-143. - (Buchreiche der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde. N.S. ; Bd. 8).
ISBN 3-900358-05-2
29. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Till läsaren / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ur Sagalunds gömmor / red. Li Näse. - Åbo : Åbo Akademi, 1991, s. 4-5. - (Småskrifter/Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 0788-5555 ; 1 ).
ISBN 951-649-816-7
30. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  TV som folklore / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Carina amicorum : Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata / redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 311-323.
ISBN 951-9498-62-1
UDC 82, 808, 082 Davidsson
31. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Women's health in the middle ages : rec. av Kvinnors rosengård , utg. av Hedda Gunneng m.fl. / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 172-173.

32. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The 26th Nordic Congress of Ethnology and Folklore, Ystad, 17-20 June 1991 / Kari Amundsen...et al.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 22 (1992) s. 136-139.

33. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Förord / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Djävulen : seminarium den 13 november 1990 / red. Ulrika Wolf-Knuts. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, 1992, s. 3-4. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; 13).
ISBN 951-650-024-2
34. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nutida folkloristik : en ämnespresentation / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Saga och sed, ISSN 0586-5360, (1991) s. 65-71.

35. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Är det folk eller fan? / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: I rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu / /utg. av Vörå kulturnämnd/. - Vörå : Vörå kommun, 1992, s. 90-93.

36. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Attributionsteoretiska aspekter på föreställningen om djävulen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Tradisjon, ISSN 0322-5997, 23 (1993) s. 77-89.

37. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Förord / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Folklore och etik : föredrag vid seminariet "Folklore och etik" arrangerat av Ålands högskola och folkloristerna vid Åbo Akademi 11-12 maj 1992 i Mariehamn / . - Mariehamn : Ålands högskola, 1993, s. 7-9. - (Meddelanden från Ålands högskola ; 4).
ISBN 952-9735-01-4
38. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Grappling with ethno-folkloristic concepts : (rec. av) Brottningar med begrepp, utg, av Birgitta Skarin-Frykman & Helene Brembeck / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1993) s. 142-144.

39. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The Nordic idea : (rec. av) Den nordiske verden 1-2, utg. av Kirsten Hastrup / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1993) s. 148-152.

40. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nordisk folktro och sägen : (rec. av) Scandinavian folk belief and legend, ed. by Reimund Kvideland & Henning K. Sehmsdorf / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 78-79.

41. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] The Good People, ed. by Peter Narvaez / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1993 : vol. 49 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1993, s. 182-183.
ISBN 91-22-01592-2
42. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Tre böcker om djävulen : / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 512-514.

43. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen folkloristik)
  Nordisk folkloristik / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 209-216.
ISBN 952-9616-22-8
44. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Akademi- och studenttraditioner som folkloristiskt forskningsobjekt / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: O, gamla klang- och jubeltid : aboensiska studentminnen : festskrift med anledning av Åbo Akademis studentkårs 75-årsjubileum / red. Sonja Sahnström och Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1994, s. 169-178. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; 15).
ISBN 951-650-321-7
45. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Danish versus German : [rec. av Inge Adriansen & Immo Doege, Faedrelandet, folkminderne og modersmålet] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 24 (1994) s. 147-149.

46. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folkloren som port till finlandssvenskheten / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finlandssvenskt i skolan. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1994, s. 58-61. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; 7 ).
ISBN 951-9087-37-0
47. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folktron i Finlands svenska folkdiktning som forskningsobjekt idag / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Svenska landsmål och svenskt folkliv : 1993, ISSN 0347-1837, 116 (1994) s. 79-89.

48. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Fransk kontakt och lejonjakt / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1994) 2, s. 43-44 .

49. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The great evil of Valais. [Rec. av Eva Kärfve, Den stora ondskan i Valais. Den första häxförföljelsen i Europa] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1994 : vol. 50 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1994, s. 187-188.
ISBN 91-22-01630-9
50. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nordische Forscherkurse für Ethnologen und Folkloristen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Zeitschrift für Volkskunde, ISSN 0044-3700, 90 (1994) s. 85-87.

[Next]