[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Zilliacus, Clas') results in 43 hits


1. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Lähimenneisyyden teatterikuva / Clas Zilliacus.
- In: Teatteri ja historia : Teatterimuseon vuosikirja / /toim.: Pirkko Koski/. - Hki : Teatterimuseo, 1988, s. 34-43. - (Fondi, ISSN 0783-7836 ; n:o 2).
ISBN 951-96039-1-3
2. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Om läsarens betydelse för det lästa / Clas Zilliacus.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1988 : årgång 102 / /red. Christoffer Grönholm/. - Jakobstad, 1988, s. 6-11.

3. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Avantgardet i öster : finlandssvensk modernism / Clas Zilliacus.
- In: Den svenska litteraturen : 5 : modernister och arbetardiktare. 1920-1950 / red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc. - Stockholm : Bonnier, 1989, s. 149-176.
ISBN 91-34-50865-1
UDC 839.7(091)
4. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Från resande sällskap till stående scen / Clas Zilliacus.
- In: Åbo teaterhus 150 år / Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989, s. 57-109.
ISBN 951-9498-54-0
5. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Den grannare sidan / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1989) s. 163-164.

6. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hamlet, Brecht, and Benno Besson / Clas Zilliacus.
- In: Nordic theatre studies (1989) 2/3, s. 126-135.

7. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Helsingör/Helsingfors 1979 / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1989) s. 197-198.

8. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  En kubistisk diktator : rec. av Ramon Maria del Valle-Inclan, Tyrannen Banderas / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1989) s. 31-34.

9. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Martallens stam : tankar kring ett finlandssvenskt symbolträd / Clas Zilliacus.
- In: Explosivt : finlandssvenska författare om finlandssvensk litteratur / red. Raoul Granqvist. - Vasa : Scriptum, 1989, s. 11-28.
ISBN 951-8902-13-5
UDC 82
10. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Den litterära provinsen : /installationsföreläsning/ / Clas Zilliacus.
- In: Årsskrift /utg. av Åbo Akademi, ISSN 0355-5798, 70 (1985-1986) s. 602-609.

11. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Production reports : Besson's Hamlet in Helsinki / Clas Zilliacus.
- In: Communications from the international Brecht society, ISSN 0366-7065, 19 (1990) 1, s. 64-67.

12. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Claes-Göran Holmberg, Upprorets tradition - den unglitterära tidskriften i Sverige / Clas Zilliacus.
- In: Samlaren, ISSN 0348-6133, (1989) s. 130-132.

13. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Avantgardet i öster : bibliografi / Clas Zilliacus, Sven Delblanc, Johan Wrede.
- In: Den svenska litteraturen : 7: bokmarknad, bibliografier, samlingsregister / red. Lars Lönnroth, Hans-Erik Johannesson. - Stockholm : Bonnier, 1990, s. 192-194.
ISBN 91-34-51089-3 (inb.)
UDC 839.7(091)
14. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Avantgardet i öster : finlandssvensk modernism / Clas Zilliacus.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1990, ISSN 0357-1068, 104 (1990) s. 11-35.

15. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Ramon del Valle-Inclan, Tyrannen Banderas / Clas Zilliacus.
- In: Favoriter ur världslitteraturen : del 2 / red. Barbro Holmberg. - Helsingfors : Yleisradio, 1990, s. 57-59.
ISBN 951-43-0456-X
16. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hamlet, Brecht, and Besson / Clas Zilliacus.
- In: The Brecht yearbook, ISSN 0734-8665, 15 (1989) s. 72-84.

17. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Efterord / Clas Zilliacus.
- In: Gatstenar / Anders Cleve. - Hfrs : Schildts, 1991, s. 141-145. - (Nya klassikerserien).
ISBN 951-52-1378-9
18. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Henry Parlands prosating / Clas Zilliacus.
- In: Arjen merkit : arki taide ja tutkimus / /toim.: Pirjo Ahokas, Otto Lappalainen, Jukka Sihvonen/. - Hki : Kirjastopalvelu, 1991, s. 105-114. Juhlakirja Irmeli Niemelle.
ISBN 951-692-259-7
19. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Notes on metrical and deictical problems in Shakespeare translation / Clas Zilliacus.
- In: Dialogue and technology : art and knowledge / Bo Göranzon and Magnus Florin (eds.). - London : Springer-Verlag, 1991, s. 103-107. - (Artificial intelligence and society).
ISBN 0-387-19574-2 3-540-19574-2
20. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Om uppodlingen av ett finlandssvenskt symbolträd / Clas Zilliacus.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1991 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1991, s. 49-50. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

21. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Rapporter från ex-DDR / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1991) s. 81-82.

22. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Fogelström, Komikern. Roman om en teaterfamilj / Clas Zilliacus.
- In: Nordic theatre studies (1991) 4, s. 199-200.

23. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Shakespeare, metrik, deixis / Clas Zilliacus.
- In: Dialoger, ISSN 0283-5207, 17 (1991) s. 33-38.

24. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Om världskrympning / Clas Zilliacus.
- In: Nya tider : kritiska samtal från de märkliga åren / red. Anna Rotkirch & Trygve Söderling. - Hfrs : Tigertext, 1992, s. 23.
ISBN 951-96675-0-4
25. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Lasse / Clas Zilliacus.
- In: Vermischte Blätter : till Larz Hertzberg 11.5.1993 / . - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 124-125.

26. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Litteraturvetenskap / Clas Zilliacus.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 156-173.
ISBN 952-9616-22-8
27. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Lugeja tähendusest loetulle / Clas Zilliacus.
- In: Akadeemia, ISSN 0235-7771, 5 (1993) 9, s. 1883-1891. Sv orig.: Om läsarens betydelse för det lästa, ingår i: Svenska folkskolans Vänners kalender 1989, och i: Boken i bruk / Clas Zilliacus (red.). - Åbo 1989.

28. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Tidningsmannen Topelius / Clas Zilliacus.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1993, ISSN 0357-1068, 107 (1993) s. 26-38.

29. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Det tolkade landet / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1993) 9-10, s. 221-225.

30. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Tuismer / Clas Zilliacus.
- In: Tieteentekijä, ISSN 0784-6800, (1993) 9, s. 22. Även som: Sista ordet: tuismer, ingår i: Ny tid 29.4.1993.

31. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  D'une pierre deux coups : la Manivelle de Pinget et The Old Tune de Beckett (1) / Clas Zilliacus.
- In: Revue des arts du spectacle 1 (1993) s. 97-109. (Cahiers de l'Harese; no 3 / Certc Universite Lumiere).

32. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Was hat die finnische Literatur Europa zu bieten? / Clas Zilliacus.
- In: Hinter dem Birkenvorhang? : "kleinere" europäische Literaturen im deutschen Sprachraum : die finnische und finnlandschwedische Literatur / Redaktion: Nikolaus Klein. - Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen, 1993, s. 28-30. - (Materialen zum internationalen Kulturaustausch ; 32).

33. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Bo Carpelans "På augustiverandan" : en diktanalys / Clas Zilliacus.
- In: Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995 / red. Magnus Pettersson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 181-188. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 594).
ISBN 951-583-018-4
34. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Commentaries in the final discussion / Clas Zilliacus.
- In: Knowledge is a matter of doing : proceedings of the symposium Theatre and Dance Artist Doing Research in Practice : Helsinki, October 13-15, 1994 / editors: Pentti Paavolainen and Anu Ala-Korpela. - [Helsinki] : Theatre Academy, 1995, s. 197-198. - (Acta scenica, ISSN 1238-5913 ; 1).
ISBN 952-9765-09-6
35. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  "De fundersamma hönorna" [övers. från ital.] och "Luigi Malerba" / Clas Zilliacus.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 42 (1995) 3, s. 5-10.

36. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Håkan Mörne, vagabond : spår i finlandssvensk reselitteratur / Clas Zilliacus.
- In: Fem par finlandssvenska författare konfronteras / red. Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 59-69. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 592).
ISBN 951-583-016-8
37. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Sven Linnér : minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 19 december 1994 / Clas Zilliacus.
- In: SPHINX. Årsbok = Vuosikirja 1995 : föredrag och uppsatser = esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1995, s. 79-82. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

38. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Tulkittu maa / Clas Zilliacus.
- In: Parnasso, ISSN 0031-2320, (1995) 3, s. 271-277. Sv. orig. i Nya Argus 1993.

39. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Äger vi en finlandssvensk teaterhistoria? / Clas Zilliacus.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1995) H. 6-7, s. 343-349.

40. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  The act of quotation : motives in report literature / Clas Zilliacus.
- In: Documentarism in Scandinavian literature / edited by Poul Houe and Sven Hakon Rossel. - Amsterdam : Rodopi, 1997, s. 90-100. - (Internationale Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft ; 18).
ISBN 90-420-0123-2 90-420-0141-0
41. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Efterskrift] / Clas Zilliacus.
- In: Lans och lyra : litterära studier och kåserier / av Emil Zilliacus. - [Esbo] : Schildt, 1997, s. 227-238. - (Nya klassikerserien).
ISBN 951-50-0835-2
42. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  The roaring twenties of Elmer Diktonius : a centenarian as wonder boy / Clas Zilliacus.
- In: Scandinavian studies, ISSN 0036-5637, 69 (1997) 2, s. 171-188.

43. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Sobre el texto en contexto : algunos ejemplos Godotianos / Clas Zilliacus.
- In: Beckettiana, ISSN 0327-7550, (1995) s. 7-15.