[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bockström, Arthur Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Bockström, Johan Arthur (1898-1981) forstmästare
Verksamhetsort: Esbo
Övriga arkivbildare: Bockström f.Huuskonen, Jenny (1900-1993) Tandläkare Esbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,08
Material: Stenciler med minnen från JABs liv.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: skogsskötsel ; täckdikning ; Ladoga-Karelen
Signum: C:2