[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarén, Jarl Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Sarén, Jarl (1896-1978) ML
Verksamhetsort: Björneborg
Antal enheter: 27 / Hyllmeter: 1,8
Material: Brev, huvudsakligen till JS men också en del korrespondens inom familjen.
Gränsår: 1901-1977
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Finns översikt.Breven är kronologiskt ordnande.
Signum: Esko 4:1