[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toivonen, Juho Kustaa Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Toivonen, Juho Kustaa (Johan Gustaf) skräddare
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,01
Material: Anteckningsbok med diverse anteckningar av dagbokstyp samt räkenskaper.Tovonens anteckningar från senare delen av 1800-talet, boken är dock ursprungligen ett skolhäfte daterat 1792 tillhörande Gustav Domander.Vissa anteckningar på latin från denna tid.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: A:2