[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berg, Johan Fredrik Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Berg, Johan Fredrik (1796-1864) präst, kaplan
Verksamhetsort: Ingå
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: "Klimatologiska observationer anställda på Öfverby kapellans bol i Ingo socken".Två volymer (1852-1857, 1858-1864) i en kapsel.
Gränsår: 1852-1864
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Ingå ; präster ; väderlek ; väderobservationer ; meteorologi ; klimat
Signum: A:2