[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bockström, Bertel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Bockström, Johan Bertel (1870-1943) länsagronom
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,03
Material: Biografica
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: C:2
Anmärkning: Häftat, maskinskrivet manuskript av BBs minnesanteckningar.