[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edlund Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Edlund,
Verksamhetsort: Helsingfors
Övriga arkivbildare: Edlund, Gustaf Wilhelm (1829-1907) kommerseråd Helsingfors
G.W. Edlunds förlagsaktiebolag, (1879-1917) Helsingfors Bokförlag
Antal enheter: 7 / Hyllmeter: 0,40
Material: Korrespondens, kontrakt
Gränsår: 1879-1917
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: bokförlag ; företagsarkiv
Signum: Vån.II2:D:1
Anmärkning: Tidigare "Edlundska arkivet". -Bokförlaget uppgått i Schildts förlags ab 1917.