[Åbo Akademis bibliotek] [Info om databasen] [Söktips] [In English]

Sökning i databasen Biblio

Förteckning över publikationer skrivna vid Åbo Akademi


Typ:
Fritext:
Författare: [Index]
Titel:
Institution: [Index]

Kombinera söktermer med Sortera enligt

Om publikationen skrivits inom ett forskningsprojekt och om uppgifter om detta projekt finns i forskningsdatabasen Projekt ger publikationen en länk till projektet.


25.1.1999 Anne Andersson