[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1980-talet' gav 11 träffar


1. Bibliotekarie Catherine af Hällström forskar och registrerar manuellt albumbilder i arbetsrummet i Gadolinia. (1984)
2. Bildsamlingarnas accessionsbok och beståndskatalog.Accessionsböcker finns sedan 1911-1984- . (1984)
3. För låneverksamheten behövs följande: en låneblankett, som fungerar som en kontrakt mellan arkivet och kunden.Originalbilder lånas ut sällan, i stället inlöser kunden en reproduktion av originalbilden eller en ljuskopia.I besöksboken skriver varje besökare sitt namn. (1984)
4. De gamla mahognyskåp från Åbo Avdelnings tid 1911.Skåpet, som även hade ett bredare ritskåp under, är ritat av arkitekt A.Tavaststjerna.(Ritskåpen bevaras i MAX-magasinet).Skåpet innehåller personfotografier i visitkortsformat (PHAI). (1984)
5. Resten av bildbeståndet är uppordnat systematiskt enligt motiv och bevaras i askar (från format II-VII) på hyllor i MAX-magasinet.Varje hyllvagn och reol är numrerad (I-XLII).På detta sätt anges bildens fysiska plats i magasinet.Klippsamlingen är placerad i magasinet IX:1-4. (1984)
6. Klippsamlingen är uppordnat systematiskt enligt motiv. (1984)
7. Topografiska avdelningens Åbo-samling (XXVI:1-4).Bilderna är ordnade enligt gator, parker, torg osv.Det finns även några numrerade samlingar: Åbo i äldre tider, Klosterbacken, Aura å, Åbo industrier, Gustaf Welins fotosamling, J.J.Reinbergs fotosamling. (1984)
8. Enskilda arkiv enligt arkivbildare eller donator, deponent eller den person som materialet berör. (1984)
9. Tavelsamlingen består av inramade bilder av alla slag, som är i nummerordning och inlindade i silkespapper. (1984)
10. Negativsamlingen innehåller ca 40.000 enheter som bevaras i askar i brandmålade stålskåp.Materialet består av glas-, nitrat- och selluloidnegativ samt kinofilmer.Skioptikon, dior och andra transparanger finns där med. (1984)

[Följande]