[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Afrika' gav 157 träffar


1. Innergården.Vy från Södern, (Marocko ?) med portgång och människor på innergården.
2. Vy från Marocko: karg slätt med växtlighet i förgrunden och berg samt sjö i bakgrunden. (1898-1913)
3. Bybor, kvinnor och barn, poserande vid en stenmur i Marocko. (1898-1913)
4. Fyra män: rif-berber och en arabgosse stående i bröstbild. (1898-1913)
5. Grupporträtt av Edvard Westermarcks betjänter och följeslagare (Thämi, Sîdi 'Abdsslam II, Tousi, Sîdi 'Abdsslam I och 'Abdulkrim) på resan bland nomaderna på slättbygden i Marocko. (1898-1913)
6. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen i Marocko: betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
7. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
8. Edvard Westermarcks läger i Mezfiwa i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i en skog. (1898-1913)
9. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
10. "Helig ort (Sîjid) nära Demnat".Stenrösen i förgrunden och en rektangulär stenkonstruktion samt åsnor i skogen i bakgrunden. (1898-1913)

[Följande]