[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Ryssland' gav 56 träffar


1. Ryska kejsarna Alexander I (1777-1825), Alexander II (1818-1881), Alexander III (1845-1894), Nikolaj I.Storfurstendömet för Finland monarker 1809-1894. (1800-)
2. Alexander I (1777-1825), kejsare av Ryssland, storfurste av Finland. (1809-)
3. Kejsare av Ryssland och storfurstendömet Finland: Alexander I (1777-1825), Nikolai I (1796-1825) och Alexander II (1818-1881). (1880-)
4. Ryska kejsarna Alexander I (1777-1825), Alexander II (1818-1881), Alexander III (1845-1894), NIKOLAJ I. (1800-)
5. Anfall. (1899)
6. Porträtt av Le Cte Benckendorff, Alexander von Benckendorff f.1783 d.1844, rysk general och greve, bl.a. chef för gendarmeriet.
7. Gostinitsa Sovetskaja (hotell), Moskva.
8. Gostinitsa Sovetskaja (hotell), Moskva.
9. Grupporträtt av 12 deputerande medlemmar av januariutskottet 1862.Ingår i en serie á 4 porträtt.De deputerande sammanträdde i Helsingfors för att förbereda 1863-års lantdag.Porträtt : sittande från vänster: G.G.Aminoff, C.J.Carpelan, A.Puhakka, H.Jaatinen, J.Mölsä, H.J.Europaeus.Stående från vänster: A.Törngren, C.R.Forsman, W.Sneckendahl, H.F.Sohlberg, S.Naantali, F.Procopé. (1862)
10. Grupporträtt av 13 deputerande medlemmar av januariutskottet 1862.Ingår i en serie á 4 porträtt. 48 deputarande totalt som sammanträdde i Helsingfors för att förbereda 1863-års lantdag.Oinramad.Porträtt: sittande från vänster: A.Sjöstedt, A.Juselius, H.G.Boije, S.Gripenberg, A.L.Munsterjelm, A.E.Arppe, C.A.Öhrnberg.Stående från vänster: A.G.Tolpo, T.S.Renvall, J.W.Snellman, G.Svinhufvud, D.Lindh, C.M.Creutz, H.Dufva. (1862)

[Följande]