[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='broar' gav 115 träffar


1. Vy från Åbo: Domkyrkan och Dombron samt Fiskarhamnen sedda från hörnet av Brahe- och Slottsgatan. (1870-1880)
2. Vy från Åbo: Domkyrkan och Fiskehamnen sedda från hörnet av Slotts- och Brahegatan.Domkyrkobron till vänster och Pinellas valv till höger.Bykande kvinnor i förgrunden. (20.4.1883)
3. Vy från Samppalinnaberget mot Ångbåtshamnen, Stadshuset, Aurabron och Domkyrkan. (1865)
4. Vy från Slottsgatan mot Domkyrkan, Domkyrkobron och Pinellas pelargång samt Fiskehamnen.I förgrunden en grupp kvinnor stående på bryggan. (1860-1896)
5. Vy över Aura å mot Observatorieberget: Ångbåtshamnen i förgrunden, segelfartyget "Trafik" vid kajen, Packhuset och Aurabron till vänster samt stenhus i hörnet av Kaskis- och Tavastgatan. (1860-1896)
6. Vy från Åbo: utsikt från Ångbåtshamnen mot Stadshuset och Domkyrkan.I förgrunden hästar med lastade kärror, säckhög, lådor och människor på kajen.Observera den förnyade fasaden av arkitekt F.A.Sjöström! (ca 1885)
7. Vy från Åbo: Samppalinnaberget mot Stadshuset, Aurabro, Rettigs tomt, Gamla staden och Domkyrkan. (1860-1896)
8. Maskinskrivet brev till Armfelt: Till Arkitekten grefve C.Armfelt, Åbo...Drätselkammaren i Åbo, den 6. februari 1906... uppförande af förslag till arkitektonisk utstyrsel... för den nya jernbron... (6.2.1906)
9. Konstruktionsritning.Th.Färd Helsingfors den 27 Aprill 1860.Projecterad bro öfver Uleå Elf vid Merikoski.Flodkista med isbrytare.Kolorerade ritningar av en flodkista av sten. (27.4.1860)
10. Vy från Åbo: utsikt från Samppalinna-backen mot stadshuset och Västra Strandgatan, Aurabron och Östra Strandgatan.Rettigska tomten och Svenska klassiska lyceet.I Aura å segelåtar samt i fonden Åbo domkyrka. (1875-1888)

[Följande]