[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='diktare' gav 24 träffar


1. Dubbelporträtt av prost Karl Robert Malmström (Åbo 16.3.1830-St.Andrea 21.5.1900) med hustru Lucina Constantia Ingeborg f.Wallenius (Uleåborg 17.10.1832-Helsingfors 7.6.1919).KRM sittande och LCIM stående bakom honom, lutande mot hans rygg.Höftbild. (1857-1863)
2. Professor August Engelbrekt Ahlqvist, tryckt signering (1826-1889).
3. Porträtt av språkforskaren och författaren Karl August Engelbrekt Ahlqvist (1826-1889).
4. Porträtt av språkforskaren och författaren August Engelbrekt Ahlqvist, (1826-1889) från Ny Illustrerad Tidning. (30.11.1889)
5. Porträtt av språkforskaren och författaren August Engelbrekt Ahlqvist, (1826-1889). (1826-1889)
6. Porträtt av Karl Mikael Bellman f. 1740 d. 1795 i Stockholm.
7. Porträtt av Karl Mikael Bellman f. 1740 d. 1795 i Stockholm.
8. Porträtt av Karl Mikael Bellman f.1740 d.1795 i Stockholm.
9. Porträtt av Karl Mikael Bellman f.1740 d.1795 i Stockholm.
10. Johann Wolfgang von Goethe (2.4.1805-4.8.1875). (1826-27)

[Följande]