[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='fåglar' gav 392 träffar


1. Matematikläraren Karl Wilhelm Hougberg (Lovisa 26.11.1832- ) stående i trekvartsfigur med gevären i högra och en skjuten and i vänstra handen. (1857-63)
2. Jaktsällskap: länsmannen Landzett, som sköt Sika-Kyösti i Reso, fotografen J.J.Reinberg och kapellanen i Sagu Otto Pihl (16.2.1804-16.11.1858) samt en okänd man med jakthundar och vapen. (1860-1896)
3. Jaktredskap utställda av "Fritz Wiik, Helsingfors", i Kuppis, Åbo.Stoppade rovfåglar och björnhuvud samt horn på väggen.Vapen och ammunition samt nät och andra fällor. (1880-talet)
4. Harjakt på Kustö 1865.Ett jaktsällskap med vapen är samlad på en kulle med hundar och byte.Från vänster: von Ehren, F.A.?Sjöström, Elias Magnusson, garvaren Ahlstedt, Federley, okänd, Munsterhjelm ?, okänd, Fredrik Wilhelm Söderling ?, okänd, garvaren Erlund. (1865)
5. Harjakt i Kustö.Ett jaktsällskap samlat på en kulle med hundar och byte samt vägkost på en sten.Från vänster: von Ehren, F.A.Sjöström, Elias Magnusson, Federley ?, garvaren Ahlstedt, okänd, Munsterhjelm ?, okänd, Fredrik Wilhelm Söderling ?, okänd, garvaren Erlund (1865)
6. Fåglar: 8. gulnabbad fink, 9. gråsiska, 10. grönsiska, 11. steglits, s.26.
7. Helsingfors, två knölsvanar i Kajsaniemi. (1895-1910)
8. "Sommargyllingar i en skogsdunge, familjetafla". (1859)
9. "En ung hafsörn (Falco Albicilla), förtärande sitt rof". (Utställd 1861)
10. "Twå tjädrar uti ett skogssnår". (1862)

[Följande]