[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='fyrskepp' gav 7 träffar


1. Fyrskeppet Storkallegrund utanför Korsnäs, Finland år 1891.Fartyget taget i bruk år 1880. (1891)
2. Fyrskeppet Werkkomatala vid grundet Verkkomatala i Koivistonsalmi sund, Karelen, Ryssland.Fyrskeppet byggt år 1884. (1891)
3. Fyrskeppet "Relandersgrund" utanför Raumo (1892)
4. Fyrskeppet Qvarken / Snipan i norra Kvarken.Fartyget taget i bruk år 1885. (1893)
5. Fyrskeppet Nahkiainen utanför Brahestad.Män på däck.Fartyget taget i bruk år 1892. (1893)
6. Fyrskeppet Plevna vid grundet Plevna i Bottenviken.Fartyget taget i bruk år 1885. (1893)
7. Fyrskeppet Äransgrund vid grundet Äransgrund / Nygrund utanför Helsingfors.Fartyget togs i bruk år 1892 och blev senare ersatt av Helsingfors kassunfyr. (1893)