[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='segling' gav 3 träffar


1. Grupporträtt av representanter för olika segelsällskap i Finland, ev. tävlingsjury: stående fr. v. t. h.: restauratör Edlund (Hfors), apotekare Alfons Nymalm (Fredrikshamn), FM Uno Lagerblad (Hfors), fabrikant Henning von Rettig (Åbo), FM E.Mellberg (Hfors), VH Axel Palander (Hfors), affärsman Frans Saltzman (Hfors), Handlande Seth Sohlberg (Viborg), kontorist Walter Nordfors (Åbo), sittande fr. v. t. h.: fotografen K.E.Ståhlberg (Hfors), handlande John Österblad (Åbo), arkitekt Knut Wasastjerna (Hfors), handlande E.Lindblad (Hfors), konsul Gösta A.Lindblom (Åbo), general E.Galindo (Hfors), professor K.R.Wahlfors (Hfors), redaktör Ernst Lindberg (Åbo), kammarherre Rafael von Frenckell (St.Petersburg), stationsinspektör A.Andstén (Kotka). (1890-talet)
2. Två båtar bredvid varandra, skog på stranden i bakgrunden. (1910-1930-tal)
3. Antecknat på negativpåsen: "Fartyget ELO".Två båtar bredvid varandra, en större tvåmastad segelbåt och en mindre motorbåt.I bakgrunden syns ett tremastat segelfartyg förankrat, Pommern? (1910-1930-tal)