[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Bild; foto; kontaktkopia; albumin') gav 148 träffar


1. Grupporträtt av kapellanen, vicepastorn Bernhard Taxell ( -Juths kapellansboställe i Lappfjärd 30.6.1879) med fru f.Sääf och dotter i helfigur.Föräldrarna sittande och dottern stående. (1857-1863)
2. Fru Ulrika Jacobina Bergroth f.Lilius (Åbo 30.11.1837-Åbo 31.10.1882) stående i helfigur. (1857-1863)
3. Fru Mathilda Wilhelmina Hjelt f.Bäck i Finland (Helsingfors 24.5.1833-1915) sittande i helfigur. (1863)
4. Trippelporträtt av tre äldre kvinnor i helfigur.Längst till höger överstelöjtnanskan Sofie Louise Gylling f.Aminoff (1806-1886), tillsammans med två anonyma damer.Kvinnan t.v. stående och kvinnorna t.h. sittande vid bordet. (1857-1886)
5. Trippelporträtt av pastor Bernhard Taxell med familj.Dottern stående mellan de sittande föräldrarna i helfigur. (1860-1896)
6. "Slottet": Åbo slott sett från Runsala.Vass i förgrunden. (1870-1880-talen)
7. Åbo slott sett från Runsala; strand och vatten med spegling av slottet i förgrunden.
8. Åbo slott från sydväst med spegling i vattnet. (1860-1896)
9. Åbo salutorg från hörnet av Aura- och Eriksgatan mot nordost: Brantornet, Hotell Phoenix, Ortodoxa (Ryska) kyrkan, Cygnaeuska skolan och i förgrund hörnet av Vanu Mammas trähus.På torget finns torghandlare och åbobor. (1860-1896)
10. Åbo salutorg från hörnet av Aura- och Universitetsgatan mot sydost med Kaskisbacken i bakgrunden och torghandel och två gårdar vid Eriks- och Auragatans hörn. (1860-1896)

[Följande]